SAĞLIKTA ŞİDDET EYLEM 01/04/2019

SAĞLIKTA ŞİDDET EYLEM 01/04/2019

ETKİNLİK TARİHİ: 01 Ocak 2021

ASEF Yönetim kurulu olarak İzmir Bornova Mevlana Asm de yaşanan şiddet olayını kınıyor ve sendikaların almış olduğu İŞ BIRAKMA eylem planını destekliyoruz. 03 Nisan 2019 Çarşamba günü ASM'lerde hizmet vermeyeceğiz ve İzmir Sağlık Müdürlüğü önünde saat 12:30 basın açıklamasında bunulacağız. Tüm meslektaşlarımızı bu eylem kararını desteklemeye davet ediyoruz.

ASEF YÖNETİM KURULU

İş bırakma kararı alan sendikalar:

-AHESEN

-BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI

-GENEL SAĞLIK İŞ

-SES

-TÜRK SAĞLIK SENÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun