Tarihçemiz

ASEF olarak amacımız sorunlarımızı dile getirmek tüm arkadaşlarımızın sesi olmak. Dileğimiz tüm illerde dernekler kurup daha da büyümek. Tek derdimiz ise işimiz…
ASEF olarak misyonumuz: Türkiye’ deki Aile Sağlığı Elemanları Derneklerini tek çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, Aile Sağlığı Elemanları haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda, çalışmalarını sağlamaktır. Faaliyetlerimizi uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinen bir federasyonuz.
Vizyonumuz: Ülkemizdeki Aile Hekimliği uygulamasını Dünya da “Birinci Basamak Sağlık Hizmeti” olarak model alınan bir noktaya getirmeyi ve bu konuda söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.
Meslektaşlarımızın birbirleriyle dayanışmaları, mutluluğu da sıkıntıyı da paylaşmaları bizim için çok değerlidir.
Kurumsal bir kimlik altında yapılan ve kamu denetimine tabi faaliyetler, bu faaliyetlere katılan ve katkıda bulunanlara da güven vermektedir. Hangi fikir ve görüşte olurlarsa olsunlar tüm derneklerimize ve üyelerimize eşit ve dengeli destek vermek ilk amacımızdır.
Barışın, Adaletin ve Sevginin hâkim olduğu, hak ettiğimiz maddi ve manevi haklarımızın verildiği, kamudaki itibar ve saygınlığımızın yeniden tesis edildiği gelecek güzel günlerimizin olması dileğimizle tüm ASÇ arkadaşlarımıza saygılarımızı sunarız .
ASEF YÖNETİM KURULU

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun