İŞ BIRAKMA EYLEMİ 16-27 AĞUSTOS 2021

İŞ BIRAKMA EYLEMİ 16-27 AĞUSTOS 2021

ETKİNLİK TARİHİ: 01 Ocak 2021

Kamuoyuna duyurulur...

Covid 19 pandemisi ile eklenen yeni görevlerle aile sağlığı çalışanları iş yükünün altında ezilmektedirler. 8 saat mesaide covit aşısı, bebek, çocuk, yetişkin, risk grubu, okul aşısı, gebe, bebek çocuk, yaşlı, hasta takibi, kanser tarama, obesite izlem, pansuman, enjeksiyon, kan alma, mobil hizmet derken günü bitirmektedirler.Sağlık bakanlığı tarafından yeni bir yönetmelik yayımlanmış ve bu kadar yoğun çalışan aile hekimliği adeta cezalandırılmıştır. Zaten sahayı bilen herkesin anlayacağı gibi yapılması mümkün olmayan bir görev verilmiş ve direkt yoksulluk sınırında maaş alan ebe ve hemşirenin maaşının %10 una göz dikilmiştir.

Birinci basamakta çalışan Ebe ve hemşireleri yok sayan sadece iş yükleyen bu ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Mesleki onurumuza sahip çıkmak için 16 ve 27 Ağustos ta

İŞ BIRAKIYORUZ!

ASM 'LERİ KAPATIYORUZ!ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun