GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ 24/03/2020

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ 24/03/2020

ETKİNLİK TARİHİ: 01 Ocak 2021

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Dünya ‘yı etkisi altına alan COVİD-19 virüsüyle ülkece mücadele ettiğimiz şu günlerde tedavi hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket ederek, Aile Sağlığı Çalışanları olarak 1. Basamakta kesintisiz hizmet vermekteyiz.

İnsanların hastalık bulaşacak endişesiyle evden çıkmaya imtina ettiği bu şartlarda özveriyle çalışıyor, gebeleri, bebek ve çocuk ailelerini izlem ve aşılarını yaptırmaları konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olan riskli gruptaki vatandaşlarımızın taşıdığı riskleri en aza indirgemek için takiplerini ve aşılarını yapmaya devam ediyoruz. 15/49 yaş izlemleri, gezici sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetleri de salgından önce nasıl yapılıyorsa, bu koşullarda da aynı şekilde devam etmektedir.

Salgın döneminde ikincil bir enfeksiyonun önlenmesi açısından koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bulaş riskinin daha fazla olduğu bu dönemde aşı ve bunun gibi hizmetlerimiz için Aile Sağlığı Merkezine gelmek istemeyen aileler yüzünden performans kesintisi sorunu Aile Hekimliği Çalışanlarını sıkıntıya sokmaktadır.

Bu durum için karşılıklı istişareyle bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz.

Kanser hastası olan, gebe yada emziren, kronik hastalığı olan, risk taşıması sebebiyle idari izin kullanması gereken Aile Sağlığı Çalışanları Aile Sağlığı Merkezlerinde vekalet olmadan izin verilmemesi nedeniyle izin dahi kullanamamaktadır. Yetki sahibi Kurum Amirlerinin insiyatifini kullanarak izin sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz.

Bu gün itibariyle, işverenimiz olan Sağlık Bakanlığı tarafından hala çoğu Aile Sağlığı Merkezlerinde koruyucu ekipman temini yapılmamıştır. 2. ve 3. Basamakta hizmetlerin kısıtlandığı bu dönemde, hastalık taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz herkese, yeterli koruma tedbirleri alınmadan hizmet vermek zorunda bırakılıyoruz.

Bakanlığımız tarafından gerekli bütün malzeme ve ekipmanın biran önce tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Bizi tam koruyamayan Bakanlığımızın, bizden koruyucu sağlık hizmeti beklemesi doğru bir yaklaşım değildir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde temizlik malzemesi, sarf malzemelerin temini ve devamlılığının sağlanması Aile Hekimlerinin sorumluluğundadır. Aile Hekimlerinin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Sorun yaşayan Aile Sağlığı Çalışanı arkadaşlarımız İl Başkanlarımız yada Federasyonumuzla iletişime geçebilirler.

Bakanlığımızın 2. ve 3. Basamakta çalışan sağlık çalışanlarını, performansı tavandan ödemek yoluyla azda olsa maddi şartlarını düzeltirken, Aile Sağlığı Çalışanları başta olmak üzere bütün 1. Basamak çalışanlarını üvey evlat muamelesi yapması doğru olmayan bir yaklaşımdır.

Koruyucu Sağlık Hizmetinin temeli olan 1. Basamak Sağlık Hizmetinin yok sayılarak birtakım kararların verildiği bu sistem içinde hak ettiğimiz değeri görmediğimiz aşikardır. Bu sebeple ivedilikle gerekli düzenlemenin yapılmasını ASEF olarak talep ediyor, bu konu hakkında bakanlık yetkilileriyle görüşmelere devam ediyoruz.

Her türlü zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen bütün enerjimizi halkımızın sağlığını korumak ve yükseltmek için harcayıp yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Görevimizin daima başındayız.

Aile Sağlığı Çalışanlarının sesini duyurmak ve haklı olduğumuz konular için de mücadelemiz devam edecektir. BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

ASEF YÖNETİM KURULUÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun