08/02/2020 DE ANITPARKTAYIZ

08/02/2020 DE ANITPARKTAYIZ

ETKİNLİK TARİHİ: 01 Ocak 2021

AİLE HEKİMLİĞİNDE ÇALIŞAN EBE HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU ATT ARKADAŞIM

*Aile Hekimliği sisteminde ünvanımı kaybettim

*Maaşlarım yoksulluk hatta açlık sınırının altında

*Anayasal hakkımız izinleri mizi vekaletsiz kullamamıyorum

*Tek birimler sıkıntılı

*Mobingg görüyorum

*Entegre hastanelerde ağır şartlarda nöbet tutuyorum

*Özlük haklarımız düzenlenmeli

*Kamu dışı çalışıyorum kadro istiyorum

*Sözlü fiili şiddete uğruyorum.......

Şikayet ettiğimiz bu sorunları yüksek sesle dile getirme zamanı bahaneleri bir kenara bırak yol uzun, misafir gelecek, hava soğuk VS... Yarınların için söyleyip durduklarını duyurma zamanı 8 Şubat 2020 de Ankara da Anıtpark Meydanında saat 12.00-14.00 arası bizimle ol

Katılan sivil toplum kuruluşları:

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu(AHEF)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN)

Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu(ASEF)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası(BDS)

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası(GENEL SAĞLIK-İŞ)

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği(TAHUD)

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası(TÜRK SAĞLIK-SEN)ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun